SGM College, Karad

Merit List


Sr. No IMPORTANT NOTES Course Merit List - 1 Merit List - 2 Merit List - 3 Merit List - 4

1
Grantable

 • दि . 10-08-2020 ते दि. 14-08-2020 पर्यंत मेरीट लिस्ट मधील विध्यार्थ्यांना
  प्रवेश देण्यात येतील.
 • दि . 20–08-2020 पासून B.Com II & III व B.sc II & III चे प्रवेश सुरु राहतील.
 • B.sc Part - III च्या प्रवेशसाठी विध्यार्थ्यांनी संबंधीत विभाग प्रमुखांशी संपर्क
  साधावा.
 • B.sc Part-I
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.sc Part-II
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.com Part-I
  Click Here
  Click Here Click Here Click Here
  B.com Part-II
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.com Part-III
  Click Here Click Here Click Here Click Here

  2
  Non - Grantable

 • दि . 10–08-2020 पासून Non-Grantable चे प्रवेश सुरु राहतील.
 • दि . 20–08-2020 पासून B.Com II & III व B.sc II & III चे प्रवेश सुरु राहतील.
 • B.sc Part - III च्या प्रवेशसाठी विध्यार्थ्यांनी संबंधीत विभाग प्रमुखांशी संपर्क
  साधावा.
 • B.sc Part-I
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.sc Part-II
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.com Part-I
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.com Part-II
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  B.com Part-III
  Click Here Click Here Click Here Click Here

  3
  Professional

  BCA , BCS , Biotechnology दि . 10-08-2020 ते
  दि. 14-08-2020 पर्यंत मेरीट लिस्ट मधील विध्यार्थ्यांना
  प्रवेश देण्यात येतील.
  BCA Part-1
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  BCS Part-1
  Click Here Click Here Click Here Click Here
  Biotechnology Part- 1
  Click Here Click Here Click Here Click Here

  प्रथम वर्ष पदवी प्रवेशसाठी सोबत दिलेल्या क्रमांने कागदपत्रे जोडावीत.


  1) प्रवेश अर्ज
  3) पालकांचे हमीपत्र
  5) आधार कार्ड
  7) ssc ( १० वी ) marksheet १ झेरॉक्स
  9) शाळा सोडल्याचा दाखला १ झेरॉक्स
  2) रँगिंग फॉर्म
  4) जातीचा दाखला
  6) बँक पासबुक १ झेरॉक्स
  8) शाळा सोडल्याचा दाखला मूळ प्रत
  10) HSC ( १२ वी ) marksheet २ झेरॉक्स
  Designed and Developed by TechSid Software Solution @2014, Karad