SGM College, Karad

Principal

Dr. Mohan Rajmane
M.Sc., Ph.D.


Vice Principal


Sr. No. Name Department Name Qualification
1 Dr.S. R. Sawant Arts M.A.,M.Phil.,Ph.D.
2 Smt. M. B. Kambale. Commerce M.Com. M.Phil
3 Mr.S. A. Patil. General Administration M.Sc.M.Phil
4 Mr.R. Y. Patil. Junior College M.Sc. B.Ed

Heads of Departments


Sr. No. Name of the Head Qualification Subject
1 Dr.Pol Ramesh Pandurang M.A., M.Phil,Ph.D. Marathi
2 Dr.Sawant Sambhaji Ramchandra. M.A.,M.Phil.,Ph.D English
3 Dr.Kasabe Dilipkumar Aabji. M.A.,Ph.D.,SET, B.Ed. Hindi
4 Shri.Nikam Anant Arjun M.A.NET SET Sanskrit
5 Shri. Suryawanshi Nataji Rajaram M.A.M.Phil. History
6 Mr.Bansode Gautam Sandipan. M.A. Economics
7 shri.Nadaf Babasaheb rahiram M.A. Sociology
8 Dr.Kambale Vishwanath Shivaram M.A.Ph,D. Political Science
9 Smt. Bhongale Swati Bapurao M.A. NET Philosophy
10 Dr.Shinde Arun Chandu M.A., Ph.D., SET Psychology
11 Dr . Gharge Rajendra Ramchandra MA/M.Phil/Ph.D Geography
12 Dr. Ahanabatte Ramchandra Baburao M.A.M.Ed.,SET,Ph.D. Education
13 Smt. Kambale Madhuri Baban M.Com. M.Phil Commerce
14 Smt. Salunkhe Anita Suryakumar M.Sc. Chemistry
15 Dr. Thorat Jaywant Bhimrao M.Sc., Ph.D. Physics
16 Shri. Patil Shivaji Anant M.Sc.,M.Phil. Mathematics
17 Smt. Davari Sujata Shripathi M.Sc. Statistics
18 Smt. Mynepalli Vandana Eshwarkishore M.Sc.,M.Phil Botany
19 Shri. Ranbhare Vijay Shankar M.Sc.,M.Phil. Zoology
20 Shri. Patil Sanjaykumar Bhimrao M.Sc. Microbiology
22 Mr.Nalawade Balasaheb Jagnnath M.Sc.,M.Phil Electronics
22 Mr.Nalawade Balasaheb Jagnnath M.Sc.,M.Phil B.C.A/B.C.S.
23 Shri. Sutar Aabulkalam Usman M.A., B.Ed.,Ph.D. Bio.Tech.
24 Shri. Kadam Jayant Shankar MCA B.Com. IT
25 Shri. Gaikawad Mahesh Nandkumar M.Lib,SET Library
26 Smt . Patil Vidya Chillappa M.P.Ed. Phy.Education
27 Dr.Mahamuni Sandip Vinayak M.Sc Ph.D Hotel Management & Catering Technology

Senior College Staff


Sr. No Name of Teacher Subject and designation Qualification
1 Prin. Dr. Rajmane Mohan Marthand Principal M.Sc. Ph.D.
2 Dr. Sawant Sambhaji Ramchandra Asso. professor MA MPhil. Ph.D
3 Shri. Patil Shivaji Anant Asso. professor M.Sc. M.Phil.
4 Sou. Kamble Madhuri Baban Asso. professor M.Com. M.Phil
5 Dr.Shri. Pol Ramesh Pandurang Professor M.A. M.Phil. Ph.D
6 Dr. Namdas Dada Dhondiba Professor M.Sc. Ph.D
7 Dr. More Uttam Bhiku Professor. M.Sc. PhD SET
8 Sou. Mynepalli Vandana Eshwarkishore Asso. professor M.Sc.M.Phil.
9 Shri. Nalawade Balasaheb Jagannath Asso. professor. M.Sc.MPhil
10 Dr. Patil Vyankatrao Pandurang Asso. professor. MSc/MPhi PhD.
11 Dr. Thorat Jaywant Bhimrao Asso. professor. M.Sc.Ph.D.
12 Shri. Patil Sanjaykumar Bhimrao Asso. professor. M.Sc.
13 Dr. Kasabe Dilipkumar Abaji Asso. professor. MA. SET Ph.D
14 Shri. Suryawanshi Netaji Rajaram Asso. professor. M.A.
15 Shri. Ranbhare Vijay Shankar Asso. professor. M.Sc.M.Phil
16 Dr. Gharge Rajendra Ramchandra Asso. professor. M.A.,M.Phil., Ph.D.
17 Dr. Shivdas Mahipati Jagannath Asso. professor. M.A/MPhil Ph.D
18 Shri. Nadaf Babasaheb Rahiman Asso. professor. M.A.
19 Dr. Patil Tanaji Dnyandeo Asso. professor. M.A.,M.Phil.Ph.D.
20 Dr. Patil Abhaykumar Jagannath Asso. professor. M.A.Ph.D.
21 Sou. Salunkhe Anita Suryakumar Asso. professor. M.Sc.
22 Dr. Shinde Arun Chandu Asso. professor. MA/ SET Ph.D.
23 Dr. Vhanabatte Ramchandra Baburao Asso. professor. M.A.,M.Ed.,SET, Ph.D.
24 Dr. Kalyanshetti Girish Basavraj Asso. professor. M.A.SET.Ph.D.
25 Dr. Sutar Abulkalam Usman Asso. professor. M.Sc Ph.D
26 Dr. Patil Anna Kaka Asso. professor M.A.,SET,Ph.D.
27 Dr. Pawar Vishwnath Pandurang Assit Professor M.A.,SET,Ph.D.
28 Smt. Patil Vidya Vyankatrao Assit Professor M.A. B.Ed
29 Shri.Bansode Gautam Sandipan Assit Professor M.A.
30 Shri. Godase Suhas Jagannath Assit Professor M.A.
31 Dr. Kambale Vishwanath Shivaram Assi.Prof. Pol. Sci. M.A., Ph.D.
32 Sou. Davari Sujata Shripati Assit Professor M.Sc.
33 Shri Jadhav Sachin Madan Assit Professor M.A. NET
34 Dr. Mahamuni Sandip Vinayak Assit Professor M.Sc.Ph.D.
35 Dr. Smt. Divekar Reshma Ramesh Assit Professor M.A.,MPhil Ph.D.
36 Dr. Smt. Nikam Vijaya Krishna Assit Professor M.Sc.Ph.D.
37 Dr.Smt. Shewale Vaishali Sangram Assit Professor M.Sc.Ph.D
38 Shri. Mahajan Sandip Maroti Assit Professor M.A. M.Phil. NET SET
39 Smt Dr. Patil Manasi Shirish Assit Professor M.Sc Ph.D
40 Smt. Patil Vidya Chillappa Assi.Prof. Phy. Edu. M.P.Ed.
41 Shri. Gaikwad Mahesh Nandkumar Librarian M.Lib, NET
42 Dr. Jadhav Sunil Eknath Assi.Prof. Eng M.A. M.Phil. Ph.D.
43 Shri. Gaikwad Vikas Balasaheb Assi.Prof. Ele M.Sc. NET SET
44 Dr. Smt. Pawar Nirmala Tanaji Assi.Prof. Zoo M.Sc.Ph.D
45 Dr. Chavan Raj Punnu Assi.Prof. Soc M.A. M.Phil. NET SET Ph.D.
46 Shri. Mane Sachin Baban Assi.Prof. Eng M.A. NET SET
47 Dr. Smt. Khairmode Pallavi Vinayak Assi.Prof. Zoo M.Sc.Ph.D
48 Dr. Smt. Nikam Prajakta Pralhadrao Assi.Prof. Mar M.A. M.Phil. NET SET Ph.D.
49 Shri. Nikam Anant Arjun Assi.Prof. Skt M.A. NET SET
50 Shri. Kasture Yogesh Prakash Assi.Prof. Pol SCi M.A. SET
51 Dr. Smt. Patil Suvarna Prashant Assi.Prof. Stat. M.Sc. M.Phil. Ph.D.
52 Dr. Patil Kamlakar Harishchandra Assi.Prof. Bot M.Sc.Ph.D
53 Shri. Khot Dhanaji Sambhaji Assi.Prof. Chem M.Sc. NET SET
54 Dr. Smt. Shelke Rohini Narayan Assi.Prof. Chem M.Sc.Ph.D
55 Dr. Mulik Abhijeet Ganpatrao Assi.Prof.Chem M.Sc. SET Ph.D
56 Dr. Borase Pravin Santosh Assi. Prof. Com M.Com., NET, SET, Ph.D.
57 Dr. Harale Namdev Shankar Assi. Prof. Phy M.Sc., Ph.D.
58 Dr. Dhole Indrajeet Ajit Assi. Prof. Phy M.Sc., Ph.D.
59 Dr. Jawan Vijaykumar Libbanna Assi.Prof. Geo M.A., SET, Ph.D.
60 Shri. Tanpure Sagar Vasantrao Assi.Prof. Chem M.Sc., NET, SET,
61 Dr. Smt. Waghmode Ahilya Vitthal Assi.Prof. Bot M.Sc., Ph.D.
62 Dr. Pendharkar Girish Bhikanrao Assi.Prof. Micro M.Sc., SET, NET, Ph.D.
63 Dr. Babar Pravin Gulabrao Assi.Prof. Eco M.A. M.Phil. Ph.D.

CHB


Sr. No Name Subject Qualification
1 Dr. Smt. Kundap K.K. Marathi M.A.Ph.D.
2 Smt. Anudhkar S. S. Marathi M.A. M.Phil. SET NET
3 Dr. Jadhav S. E. English M.A. M.Phil. Ph.D.
4 Dr.Smt.Tatugade A.P. English M.A.Ph.D
5 Mr.Kamble S.D. English M.A SET. NET
6 Mr.Katare G. N. English M.A. SET.NET
7 Smt. Patil S. S. English M.A. SET.
8 Shri. Ohal S. S. History M.A. SET.
9 Smt.Chavan S.M. Sanskrit M.A. SET.
10 Shri. Bhosale A. S. Geography M.A. NET.
11 Mr.Talekar P.R. Geography M.A. NET.Ph.D
12 Mr. Lingade V. B Geography M.A. NET Ph.D.
13 Mr. Chavan Tejas Vijay Geography M.A. NET
14 Smt. Bhongale S. B. Philosophy M.A. M.Phil. NET
15 Mr.Gavade A.T. Sociology M.A.SET
16 Mr. Kakade S .R. Sociology M.A.SET
17 Mr. Randive K . L. Pol. Sci. M.A.SET.NET
18 Smt. Patil P. S. Eco M.A.SET.
19 Dr. Mulik A . B. Eco M.A. M.Phil Ph.D.
20 Shri. Khot N. U. Eco M.A. NET
21 Dr. Kolekar Shashikant Duryodhan Eco M.A. SET Ph.D.
22 Shri. Yadav S. V. Commerce M.Com.SETNET
23 Shri.Kashid K. A. Commerce M.Com M.Phil SET NET
24 Smt. Sutar S.S. B.Law LLM Law
25 Dr.Mandhare A.M. Chemistry M.Sc Ph.D.
26 Shri. Khot D.S. Chemistry M.Sc. NET SET
27 Smt. Panchpor J. J Chemistry M.Sc SET NET
28 Shri. Shinde S.A Chemistry M.Sc NET
29 Smt.Patil S. P. Chemistry M.Sc.
30 Smt.Inamdar N.P., Chemistry M.Sc
31 Smt. Nikam V.S. Chemistry M.Sc SET
32 Smt. Sawant P.N. Chemistry M.Sc.
33 Smt. Chavan P.N. Chemistry M.Sc
34 Smt. Pathan T. J. Chemistry M.Sc
35 Dr. Waghmode D. P. Chemistry M.Sc Ph.D.
36 Smt. Mane M. M. Chemistry M.Sc
37 Smt. Barge J. N. Chemistry M.Sc M.Phil
38 Smt. Jadhav M. S. Chemistry M.Sc
39 Smt. Khot T. S. Chemistry M.Sc
40 Smt.Pachapute Dhanashreeshree Chandrakant Chemistry M.Sc
41 Smt. Mulla S. M. Chemistry M.Sc
42 Shri.Birmule P. R. Chemistry M.Sc NET
43 Smt. Pawar S. J. Chemistry M.Sc.
44 Smt. Karande S. D. Chemistry M.Sc
45 Smt. Wakale P. P. Chemistry M.Sc
46 Smt. Sharma R. S. Chemistry M.Sc.
47 Smt. Mugar S. K. Chemistry M.Sc.
48 Smt. Mahadik V. M. Chemistry M.Sc.
49 Smt. Phadatare M.J. Chemistry M.Sc
50 Smt. Pawar S.R. Chemistry M.Sc
51 Smt.Pawar A.M. Chemistry M.Sc
52 Smt.Pawar P.A. Chemistry M.Sc
53 Smt. Kadam A.P. Physics M.Sc
54 Smt. Pawar J.P. Physics M.Sc
55 Shri.Bhosale S.N. Physics M.Sc
56 Smt.Karale A.Y. Physics M.Sc
57 Shri. Gaikawad G.B. Physics M.Sc
58 Smt. Desai P.V. Physics M.Sc
59 Smt. Pawar R.A. Physics M.Sc
60 Shri. Patil A.P. Physics M.Sc
61 Shri. Patil N.T. Physics M.Sc
62 Panvl Patil V.J. Physics M.Sc
63 Smt. Chavan S.S. Physics M.Sc
64 Smt.Shinde S.S. Electronics M.Sc SET
65 Smt. Sonawale R.S. Electronics M.Sc
66 Shri. Gaikwad V. B. Electronics M.Sc SET.NET
67 Shri. Kamble S. K. Botany. M.Sc
68 Smt. Dr. Panaskar P.S. Botany M.Sc
69 Smt. Dr. AneKar S.D. Botany M.Sc.
70 Smt. Mulla S.R. Botany M.Sc
71 Smt. Patil S.S. Botany M.Sc
72 Smt.Patil N.A. Microbiology M.Sc
73 Smt. Inamadar C. S. Microbiology M.Sc
74 Shri. Jadhav S. S. Microbiology M.Sc. SETNET
75 Smt. Zende A. S. Microbiology M.Sc
76 Smt. Jadhav S.M. Microbiology M.Sc
77 Smt. Chavan V. K. Microbiology M.Sc
78 Smt. Lomate D.A. Microbiology M.Sc
79 Smt. Tate A. B. Zoology M.Sc
80 Mr.Chavan K.S. Zoology M.Sc
81 Mr. Mulla R.R. Zoology M.Sc SET
82 Smt. Khairmode P.V. Zoology M.Sc. Ph.D
83 Mr. Sutar V.S. Zoology M.Sc NET
84 Smt. Lavand S. T. Zoology M.Sc
85 Smt. Salunkhe A.J. Zoology M.Sc.
86 Mr. Babar R.A. Zoology M.Sc NET
87 Smt. Kalbhor S.D Statistics M.Sc
88 Smt.Kadam S. L. Statistics M.Sc
89 Smt. Mane K. M. Statistics M.Sc
90 Smt. Patil K. B. Statistics M.Sc
91 Smt. Shinde S. L. Statistics M.Sc
92 Smt. Patil S.P. Statistics M.Sc MPhil
93 Shri. Chavan Y. R. Librarian M.Lib.SET.

SENIOR COLLEGE CHB NON GRANTABLEMathematics

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Nalawade S. S. Maths M.Sc.
2 Shri.Agarwal S.D. Maths M.Sc.
3 Shri. Shedage S.D. Maths M.Sc. SET
4 Smt. Pawar P.G. Maths M.Sc.
5 Smt. Kadam S.K. Maths M.Sc.
6 Smt. Chavan N.B. Maths  

Statistics

Sr.No Name Subject Qualification
1 Smt. Jadhav M.N. Statistics M.Sc.
2 Smt. Patil R.D.   M.Sc.
3 Smt. Pavane D.A.   M.Sc.

Psychology

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Gote S.D. Psychology M.A. SET

Commerce

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Bansode N.D.   M.Com. MPhil SET,NET
2 Shri. Chavan R. H. Com. M.Com.M.Phil NET

Environment Science

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Vatkar P. R. Envi. Sci. M.A.SET.NET

B.Sc.I.Comp.Sci.

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Ghatage S.S. Comp.Sci. M.Sc.
2 Smt. Thorat N.S. Comp. Sci. MCA

B.C.S.

Sr.No Name Subject Qualification
1 Mr.Patil A.B. Comp.Sc. B.E. MCA
2 Smt.Sawant S.R. Comp.Sc MCA
3 Smt. Pol P. U. Maths M.Sc.
4 Mr.Yadav V.D. Maths M.Sc.
5 Smt. Mirukhe A.L. Eng. M.A.
6 Smt. Lade A.A. Stat M.Sc.
7 Shri. Patil A.A. Com. Sci. B.E.
8 Shri. Barge S.B. Com. Sci. MCA
9 Smt. Mane A.V. Com. Sci. M.Sc.
10 Smt. Patil P.P. Ele M.Sc.
11 Mr. Pawar M.S. Ele M.Sc.

M.Sc.Comp.Sc.

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Dhamale V. V Comp.Sc MCA
2 Shri.Sadavare A.B. Comp.Sc MCA

BIO-TECHNOLOGY

Sr.No Name Subject Qualification
1 Smt.Malavekar D.A. B.Tech M.Sc. NET SET
2 Smt. Jangam S. S. B. Tech M.Sc.
3 Mr.Vibhute S.D. B.Tech. M.Sc.
4 Shri.Gangavane A.A. B.Tech. M.Sc.
5 Smt.Patil S.S. B.Tech M.Sc.
6 Smt. Mirukhe A.L. Eng. M.A.

B.C.A.

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Chougule P.J. CompAp. MCA
2 Shri. Gaikwad N.V. CompAp. MCA
3 Smt.Jadhav J. S. CompAp. MCA M.Phil
4 Smt. Dange R. C. CompAp. MCA
5 Smt. Shaikh M. R. Commerce M.Com.

B.Com.I.T

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Kadam J.S. CompAp. MCA
2 Smt. Patil A.G. CompAp. MCA
3 Smt. Mali D.S. Comm. M.Com.
4 Smt. Sankpal S. V. Comm. M.B.A. M.Phil
5 Smt. Jadhav N.D. Manage M.Com.

M.Sc. Chemistry

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Mandhare A. M. Chem. M.Sc. Ph.D
2 Shri. Khot D. S. Chem. M.Sc.SE.NET
3 Smt. Panchpor J. J. Chem. M.Sc.SE.NET
4 Shri. Shinde S. A. Chem. M.Sc. NET

M.Sc. Zoology

Sr.No Name Subject Qualification
1 Smt. Khiarmode P. V. Zoo. M.Sc.Ph.D.
2 Shri. Yadav O. V. Zoo. M.Sc. Ph.D.

M.Sc. Mathematics

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Agarwal S.D. Math. M.Sc.
2 Shri. Shedage S.D. Math. M.Sc. SET
3 Mr. Kadam S.K. Math. M.Sc.

M.A. Geography

Sr.No Name Subject Qualification
1 Shri. Bhosale A.S. Geo.  
2 Shri. Talekar P R. Geo.  
3 Shri. Lingade V.B. Geo.  
 

-JUNIOR COLLEGE STAFF LIST -


Sr. No Name Subject Qualification
1 Mr.Patil Revansidha. Yashwant Vice Prin. Phy M.Sc. B.Ed
2 Mr. Nangare Suresh Shankar Supervisor M.A.B.Ed.
3 Smt.Jagadale Urmila Vishwasrao JCT. Bio M.Sc. B.Ed
4 Smt. Panskar Pushpa Ramkrishna JCT. Bio M.Sc. DHE
5 Mr.Suryawanshi Anil Krishnaji JCT. Bio M.Sc. B.Ed
6 Mr. Patil Prakash Baburao JCT. Phy M.Sc. B.Ed
7 Smt. Patil Aruna Arvind JCT.Ardha M.A.B.Ed.
8 Mr. Pawar Chandrakant Dadu JCT.Zoo M.Sc. B.Ed
9 Shri. Kale Jayshingrao Pandurang JCT.Phy. M.Sc. B.Ed
10 Smt. Shinde Sunita Rrajendra JCT.Chem M.Sc. B.Ed
11 Mr.Salunkhe Mahadev Shamrao JCT.Geog M.A.B.Ed.
12 Mr. Kiratkar Dinkar Baburao JCT.Phy M.Sc. B.Ed
13 Mr. Alekari Anand Shantaram JCT. Phy M.Sc. B.Ed
14 Smt. Pol Nirmala Ramesh JCT.Chem M.Sc. B.Ed
15 Smt.Patil Vaishali Subhas JCT.Chem M.Sc. B.Ed
16 Shri. Mandake Hanmantrao Kisanrao JCTMar. M.AB.Ed.
17 Mr.Nalawade Pradipkumar Ramchandra JCT.Mar M.A. M.PhilB.Ed.
18 Smt.Mohite Sujata Sampatrao JCT.Mar. M.A.B.Ed.
19 Smt. Khodake Kalpana Maruthi JCT.Soc. M.A.B.Ed.
20 Mr.Jadhav Kishor Vishnu JCT. Hist. M.A.B.Ed.
21 Mr. Jagadale Laxman Ganpatrao JCT.Eng. M.A.B.Ed.
22 Mr.Kumbhar Ashok Dattaray JCT Mar M.A.B.Ed.
23 Smt.Pawar Vanita Subhas JCT.Econ.. M.A.B.Ed.
24 Mr.Malvade Vijaykumar Chandrakant JCT. Phy.. M.Sc. B.Ed
25 Smt.Patil Vijaymala Sadashiv. JCT. Eng M.A.B.Ed.
26 Smt. Patole Minal Mohan JCT Phy M.Sc. B.Ed
27 Smt. Tilekar Sangita Machindra. JCT Eng M.A B.Ed.
28 Shri. Wankar Aappaso Pandurang. JCT Psy M.A.B.Ed.
29 Smt.Jadhav Shubhangi Sampatrao. JCT.Chem M.Sc. B.Ed
30 Shri.Jadhav Dattaray Bapusaheb JCT.Math M.Sc. B.Ed
31 Shri.Kharade Sachin Kashinath JCT Bot. M.Sc. B.Ed
32 Smt.Koli Suvarna Suryakant JCT.Com M.Com. .Ed.
33 Smt Pawar Aanjana Himattrao JCT Math M.Sc. B.Ed
34 Smt. Mandake Sangita Hanmantrao JCT Eco. M.A.B.Ed.
35 Smt. Patil Vaishali Sarjerao JCT Eng. M.A.M.Ed.
36 Smt. Jadage Sunita Rahul JCT Bio. M.Sc., B.Ed
37 Shri.Mane Parshuram Kashinath JCT.Comm M.Com. B.Ed.
38 Smt. Jagtap Vaishali Mohanrao JCT Eng. M.A.B.Ed.
39 Smt. Sawant Madhuri Arun JCT Hin. M.A.B.Ed.
40 Smt. Jadhav Dhanashri Vitthalrao JCT Mar. M.A.B.Ed.
41 Smt. Patil Shubhangi Dhairyashil JCT Eng. M.A.B.Ed.
42 Smt.Varekar Amruta Narayan iXa.sao.Maths M.Sc. B.Ed
43 Mr.Mane Shounak Dinkar iXa.sao.Envir. M.Sc. B.Ed
44 Shri.Tadakhe Ratan Ananda PT.Phil. M.A.B.Ed.
45 Smt.Patil Mitthal Vitthal PT.S.S.Maths M.Sc. B.Ed
46 Smt. Kadam Sudha Dinkar CHB GEO M.A.B.Ed.
 

JUNIOR COLLEGE NON - GRANT


Sr. No Name Subject Qualification
1 Smt. Patil N. M. Phy M.Sc. B.Ed.
2 Smt. Hasabe S. S. Phy M.Sc. B.Ed.
3 Smt. Salunkhe S.V. Phy. M.Sc. B.Ed.
4 Smt. Jagtap P.S. Phy. M.Sc. B.Ed.
5 Smt. Narsinge S.S.. Phy. M.Sc. B.Ed.
6 Mr. Shinde V. R. Phy. M.Sc. B.Ed.
7 Mr. Bhise Patil V.V. Phy. M.Sc. B.Ed.
8 Mr. Patil D. S. Phy. M.Sc. B.Ed.
9 Mr.Maske Nilesh P. Chem. M.Sc. B.Ed.
10 Mr. Shewale A.S. Chem. M.Sc. B.Ed.
11 Mr.Suryawanshi J.H. Chem. M.Sc. B.Ed.
12 Mr.Kumbhar P.L. Chem. M.Sc. B.Ed.
13 Mr. Patil K.J. Chem M.Sc. B.Ed.
14 Smt. Ghutukade S D Chem. M.Sc. B.Ed.
15 Mr.Khandekar N.P. Chem. M.Sc. B.Ed.
16 Mr. Pawar S. R. Chem M.Sc. B.Ed.
17 Mr.Chougule A.J. Chem. M.Sc. B.Ed.
18 Smt. Patil P. S. Chem. M.Sc. B.Ed.
19 Shri. Chavan S. P. Chem. M.Sc. B.Ed.
20 Smt. Veer N. A. Maths M.Sc. B.Ed.
21 Smt. Patil M. V. Maths M.Sc. B.Ed.
22 Smt. Patil S. L. Maths M.Sc. B.Ed.
23 Smt. Shewale J. B. Maths M.Sc. B.Ed.
24 Mr.Patil B.S. Maths M.Sc. B.Ed.
25 Smt. Jadhav A. A. Maths M.Sc. B.Ed.
26 Smt. Sawant S. U. Maths M.Sc. B.Ed.
27 Smt.Yadav P.B. Bio. M.Sc. B.Ed.
28 Smt. Pawar V. H. Bio. M.Sc. B.Ed.
29 Shri. Jadhav P. D. Bio. M.Sc. B.Ed.
30 Smt. Pawar S. B. Bio. M.Sc. B.Ed.
31 Smt.Chavan V.B. Eng. M.Sc. B.Ed.
32 Smt.Kumbhar P.V. Eng. M.Sc. B.Ed.
33 Shri. Sawamt S.S. Eng. M.Sc. B.Ed.
34 Mr.Shikalgar G.B. Mar M.A. B.Ed.
35 Smt. Yadav S.R. Mar M.A. B.Ed.
36 Smt. Lohar S. S. Sanskrit M.A. B.Ed.
37 Smt. Chavan M. T. Eco M.A. B.Ed.
38 Shri. Awasare R. J. Eco M.A. B.Ed.
39 Mr. Salunkhe V.L. Soc. Sci M.A. B.Ed.
40 Shri. Khilare D. D. Pol. M.A. B.Ed.
41 Smt. Patel Z. B Com M.Com. B.Ed.
42 Mr.Sarade A.B. Com M.Com. B.Ed.
43 Smt. Kadam V. R. Com M.Com. B.Ed.
44 Smt. Tupe A. P. Com M.Com. B.Ed.
45 Smt. Thorat S. T. Co - Operation M.A. B.Ed.
46 Shri. Kadam A. V. Phy. Edu. M.P.Ed.
Designed and Developed by TechSid Software Solution @2014, Karad