SGM College, Karad

Principal

Dr. Mohan Rajmane
M.Sc., Ph.D.


Non-Teaching Staff


Sr. No. Name of the Employee Present Designation Qualification
1 Shri. Gaikwad Raju Yashwant Registrar M.Com MSCIT
2 Shri. Alkunte Sachin Lalasaheb Superintendent B.Com.,MSCIT
3 Shri. Pawar Bharat Abaji Head Clerk M.A., B.Lib., L.T.C., MSCIT
4 Shri. Sudnye Anil Shivaji Senior Clerk B.Sc.
5 Smt. Pawar Sangita Santosh (Jadhav) Senior Clerk M.Lib., E40, M30
6 Shri. Garud Rajendra Tukaram Asst. Lib. B.A. B.Lib
7 Shri. Pawar Atmaram Krishnarao Lab. Asst. B.Sc.
8 Shri. Mahabari Amin Shabbir Lab. Asst. SSC, MSCIT
9 Shri. Chavan Anil Atmaram Lab. Asst. M.Sc
10 Shri. Javir Avinash Dagadu Lab. Asst. B.A.
11 Shri. Ghode Dnyaneshwar Shripati Lab. Asst. H.S.C., B.A.
12 Shri. Jadhav Sandip Vasantrao Lib. Attdt. SSC
13 Shri. Kamble Sarjerao Baburao Lib. Attdt. B.Com.
14 Shri. Pawar Lahu Krishnat Lib. Attdt. SSC
15 Shri. Sutar Krishnadatta Raghunath Lib. Attdt. SSC
16 Shri. Kadam Ramchandra Yashwant Lib. Attdt. SSC
17 Shri. Koli Pandurang Shankar Lib. Attdt. M.A.
18 Shri. Sakate Vikas Rajaram Lib. Attdt SSC Fail
19 Shri. Mule Vivekanand  Madhukar Lab. Attdt. VII
20 Shri. Mali Shashikant Yamaji Lab. Attdt. VII
21 Shri. Korade Dilip  Maruti Lab. Attdt. III
22 Shri. Patil Dattatray Shankar Lab. Attdt. SSC Fail
23 Shri. Patil Nagesh Narayan Lab. Attdt. SSC Fail
24 Shri. Yadav Mahadeo Raghunath Lab. Attdt. SSC
25 Shri. Patil Arvind Ganpati Lab. Attdt. SSC fail
26 Shri. Chavan Krishnat Dnyanu Lab. Attdt. IX
27 Shri. Kamble Arun Shankar Lab. Attdt. SSC
28 Shri. Sutar Anil Yashwant Lab. Attdt. SSC
29 Shri. Dongare Raju Shahaji Lab. Attdt. HSC
30 Shri. Jadhav Pradip Bapu Lab. Attdt. SSC Fail
31 Shri. Ingawale Mahesh Anandrao Lab. Attdt. HSC
32 Shri. Sawant Dipak Lala Lab. Attdt. H.S.C. Fail
33 Shri. Bhosale Uddhav Ramchandra Lab. Attdt. SSC
34 Shri. Shinde Sunil Dattatray Lab. Attdt. B.Com
35 Shri. Jadhav Vijay Madhukar Lab. Attdt. IX
36 Shri. Kumbhar Virupaksha Ramchandra Lab. Attdt. IX, B.A.
37 Shri. Jadhav Rahul Dilipkumar Lab. Attdt. HSC
38 Shri. Nikam Nivas Mohan Lab. Attdt. HSC Fail
39 Shri. Pawar Santosh Bhimrao Lab. Attdt. B.Sc.
40 Shri. Todkar Sagar Akaram Lab. Attdt. SSC
41 Smt. Patil Anita Jaywant Lab. Attdt. SSC
42 Shri. Shivdas Sudhir Uttam Lab. Attdt. SSC Fail
43 Smt. Mulla Anjum Bashir Lab. Attdt. BCA
44 Shri. Tatale Dhanaji Laxman Lab. Attdt. SSC Fail
45 Shri. Gengaje Pradeep Daulat Lab. Attdt. SSC, MSCIT
46 Shri. Gholve Rajendra Fulchand Lab. Attdt. SSC, HSC, MSCIT
47 Shri. Pawar Balu Shankar Peon III
48 Shri. Shitole Gautam Pandurang Peon SSC Fail
49 Shri. Chavan Shamrao Kisan Peon SSC Fail
50 Smt. Kakade Meenatai Uttam Peon VI
51 Shri. Pawar Uttam Subhash Peon IV
Designed and Developed by TechSid Software Solution @2014, Karad