SGM College, Karad

Principal

Dr. Mohan Rajmane
M.Sc., Ph.D.


Non-Teaching Staff


Sr. No.
Name of Teacher
Designation
Qualification
1 Shri. Gaikwad Raju Yashwant Registrar M.Com
2 Shri. Bhoj Vivek Dnyaneshwar Sr. Steno M.A.B.Ed
3 Shri. Garud Adhikrao Mahadeo Sr. Clerk B.Com
4 Shri. Gulve Anil Bhagwan Jr.Clerk B.Com
5 Shri. Mali Shivaji Shamrao Jr. Clerk B.Sc.DCM
6 Shri. Garud Rajendra Tukaram Asst. Lib. B.A.B.Lib
7 Shri. Jadhav Raju Shripati Lab. Asst. SSC, MSCIT
8 Shri. Pawar Atmaram Krishnarao Lab.Asstt B.sc.
9 Shri. Mahabari Amin Shabhir Lab.Asstt. SSC SCIT
10 Shri. Chavan Anil Atmaram Lab Asstt M.Sc
11 Shri. Javir Avinash Dagadu Lab Asstt B.A.
12 Shri. Jadhav Sandip Vasantrao. Lib. Attdt. SSC
13 Shri. Kamble Sarjerao Baburao Lib Attdt B.Com.
14 Shri. Pawar Lahu Krishnat. Lib. Attdt. SSC
15 Shri. Dangare Nitin Vasantrao Lib. Attdt. SSC
16 Shri. Sutar Krishnadatta Raghunath. Lib. Attdt. SSC
17 Shri. Kadam Ramchandra Yshwant. Lib. Attdt. SSC
18 Shri. Koli Pandurang Shankar Lib. Attdt. M.A.
19 Shri. Inamdar Pandurang Vishwasrao Lab.Attdt. IX
20 Shri. Jadhav Ashokkumar Keshav. Lab.Attdt. SSC fail
21 Shri. Mule Vivekanand Madhukar. Lab.Attdt. VII
22 Shri. Ghadage Hariba Jaysing Lab Attdt IX
23 Shri. Mali Shashikant Yamaji Lab Att. VII
24 Shri. Korade Dilip Maruti Lab.Att. III
25 Shri. Patil Dattatray Shankar Lab.Att. SSC Fail
26 Shri. Patil Nagesh Narayan. Lab.Att. SSC Fail
27 Shri. Yadav Mahadeo Raghunath Lab.Att. SSC
28 Shri. Patil Arvind Ganpati Lab.Att. SSC fail
29 Shri. Chavan Krishnat Dnyanu Lab.Att. IX
30 Shri. Kamble Arun Shankar. Lab.Att. SSC
31 Shri. Khatavkar Chandrashekhar R Lab.Att. B.A.
32 Shri. Dongare Satish Krishnaji. Lab Attt B.A.
33 Shri. Dongare Raju shahaji Lab.Att HSC
34 Shri. Jadhav Pradip Bapu Lab.Att. SSC Fail
35 Shri. Ingawale Mahesh Anandrao. Lab.Att HSC
36 Shri. Sawant Dipak Lala Lab Att H.S.C.Fail
37 Shri. Kakade Ramchandra Mahadev Lab Att B.A
38 Shri. Shinde Sunil Dattatray Lab Att B.Com
39 Shri. Jadhav Vijay Madhukar Lab.Att. IX
40 Shri. Kumbhar Virupaksha Ramchandra Lab Attt B.A.
41 Shri. Jadhav Rahul Dilipkumar Lab Att HSC
42 Shri. Nikam Nivas Mohan Lab Att. HSC Fail
43 Shri. Pawar Santosh Bhimrao Lab Att. B.Sc.
44 Shri. Pawar Balu Shankar Peon III
45 Shri. Gavand Anil Chandrakant Peon VIII
46 Shri. Shitole Gautam Pandurang Peon SSC Fail
47 Shri. Chavan Shamrao Kisan. Peon V
48 Shri. Todkar Sagar Akaram Peon SSC
49 Smt. Kakade Meenatai Uttam Peon VI
50 Smt. Patil Anita Jayawant Peon BA
51 Shri. Shivdas Sudhir Uttam Peon VIII
52 Smt. Mulla Anjum Bashir Peon BCA
53 Shri. Dharade Sandip Mahadu Peon SSC
54 Shri. Tatale Dhanaji Laxmzn Peon SSC Fail
Designed and Developed by TechSid Software Solution @2014, Karad